Kwaliteit in zorgverlening

Kliniek Royal streeft naar maximale kwaliteit in zorgverlening en communicatie:

  1. De parodontologen zijn erkend door het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid en de Belgische Vereniging voor Parodontologie.
  2. Alle werkzame tandartsen zijn geaccrediteerd. Door opleiding en systematische nascholing bieden wij uw patiënt een efficiënt en volledig up-to-date wetenschappelijk onderbouwde behandeling.
  3. Wij werken volgens protocollen die zijn opgesteld op wetenschappelijke basis. Deze worden doorlopend bijgesteld n.a.v. de huidige literatuur.
  4. De kliniek is voorzien van moderne en geavanceerde apparatuur.
  5. Protocollen voor hygiëne, sterilisatie en onderhoud zorgen voor het optimaal en veilig functioneren daarvan.
  6. Nauw overleg tussen behandelaars en patiënt verzekert u van een juiste behandelingskeuze.
  7. Regelmatig teamoverleg zorgt voor de nodige coördinatie van de behandeling in onze kliniek.
  8. Middels schriftelijke verslaggeving en – indien wenselijk- mondeling overleg met u streven wij naar optimale communicatie, die de behandeling van uw patiënt ten goede komt.
  9. Wij houden u d.m.v. aangeboden seminars en mailings op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de parodontologie en implantologie.
  10. Onze assistentes beschikken over het ervaringsgetuigschrift van tandartsassistente. Ook zij hebben een bijscholingsagenda. Ze doen hun uiterste best om op vriendelijke wijze u en uw patiënt van dienst te zijn. Met uw vragen van algemene aard kunt u op hen gerust een beroep doen.