Lachgas/zuurstofsedatie

Angst voor tandheelkundige behandelingen is een bekend gegeven.

Een recente studie bij volwassenen (UK, 2009) rapporteert dat 36% een beperkte angst voor tandheelkunde aangeeft en 12% een uitgesproken angst aangeeft. Vaak maakt men een koppeling tussen pijn en angst. De angst voor de “naaldprik” in het kader van lokale verdoving is hierbij het meest uitgesproken. In een aantal gevallen kan relaxerende, sedatieve medicatie een hulpmiddel zijn om angst reductie te bekomen. Hierdoor Een nadeel van dergelijke medicatie is echter dat ze nog geruime tijd na afloop van de behandeling blijft nawerken. Lachgas/zuurstofsedatie is een belangrijk alternatief hiervoor omdat er met deze methode géén “kater-effect” bestaat.

Lachgas/zuurstofsedatie is een vorm van ‘bewuste sedatie’ waarbij die leidt tot een omkeerbare en beheersbare onderdrukking van bepaalde functies van het centraal zenuwstelsel, waarbij het bewustzijn niet wordt uitgeschakeld en de mogelijkheid tot verbale en/of non-verbale communicatie behouden blijft en de vitale zelfbeschermingsreflexen in voldoende mate actief blijven. Eenmaal de toediening wordt stopgezet, is men weer “streetfit” na maximaal 20 minuten. De toediening van lachgas/zuurstofsedatie gebeurt via een neusmasker. De voorwaarde om dit effectief te kunnen toepassen is dat de patiënt in kwestie normaal door de neus kan ademen. De belangrijkste tegenindicaties zijn vitamine B12 deficiëntie en eerste trimester van zwangerschap. De apparatuur is zodanig ingesteld dat steeds minimaal 60% zuurstof wordt toegediend. In de lucht die we dagelijks inademen uit de atmosfeer zit slechts  20% zuurstof. Er is dus géén risico op zuurstoftekort tijdens een dergelijke procedure.

De procedure maakt gebruik van een “getitreerde” lachgastoediening: via een stapsgewijze toediening van lachgas wordt bepaald wat de individuele patiënt de optimale verhouding lachgas/zuurstof is. Lokale verdoving via injectie blijft noodzakelijk, maar door de bekomen relaxatietoestand, wordt de weerstand voor de naaldprik sterk verminderd. Ons volledig team genot recent een gecertifieërde opleiding voor lachgas/zuurstofsedatie, teneinde deze vorm van sedatie veilig en trefzeker te kunnen aanbieden. Een belangrijk extra voordeel van lachgas/zuurstofsedatie is voorts dat de zogenoemde ‘kokhalsreflex’ of ‘braakreflex’ sterk wordt onderdrukt, zodat hierdoor bepaalde behandelingen, zoals afdrukname of radiografie-opname minder onaangenaam worden voor de patiënt. De meerprijs voor het gebruik van de lachgas/sedatie apparatuur wordt steeds vooraf besproken en zal extra aangerekend worden.