Slaapverdoving

Indien medicamenteuze – of lachgas/zuurstofsedatie alsnog ontoereikend zijn om voor voldoende angstreductie te bewerkstelligen, kan geopteerd worden voor volledige narcose.

Hierbij wordt echter het bewustzijn voor de duur van de behandeling volledig uitgeschakeld. Het spreekt voor zich dat dergelijke procedure wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd geneesheer-anesthesist. Voorts dat de setting hiervoor complexer is en ook langduriger is tov. Lachgas/zuurstofsedatie. Wij maken gebruik voor kortwerkende farmaca via inhalatie en intraveneuze toediening, zoals ook toegepast in ‘dagkliniek’verband. Voor complexere heelkundige behandelingen alsook voor diagnostiek bij snurk- en slaapapneu problematiek kan dit noodzakelijk zijn.

Slaapverdoving zal bij ons enkel toegepast worden bij gezonde patiënten in samenspraak met de huisarts. In een speciaal ontwikkelde interventieruimte met recoveryruimte is alle apparatuur en know-how aanwezig om dit veilig uit te voeren. Een meerprijs voor zowel het honorarium van de anesthesist en voor het gebruik van de interventieruimte/recoveryruimte wordt steeds vooraf besproken en zal extra aangerekend worden.