Esthetische tandvleescorrecties

Gebitsesthetiek wordt bepaald door het uitzicht van niet alleen de tanden, maar ook door de hoedanigheid van de omgevende gingiva en de lippen. In een aantal gevallen kan een eenvoudige paro-chirurgische ingreep alleen hetzij als onderdeel van een totaal behandelplan bijdragen tot verbetering van de gebitsesthetiek. De diagnose en mogelijke behandelopties worden steeds vooraf duidelijk doorgenomen met de patiënt zodat deze laatste een realistisch verwachtingspatroon verkrijgt. In complexere gevallen is soms een ‘multi-disciplinaire aanpak nodig.  Zeker in deze gevallen moet de patiënt door alle samenwerkende specialisten zorgvuldig gescreend en geïnformeerd worden vooraleer er daadwerkelijk tot behandeling kan worden overgegaan.