Endodontologie

Op verwijzing worden in ons centrum endodontische behandelingen uitgevoerd. Zowel voor primaire behandelingen alsook herbehandelingen kan u bij ons terecht. Voorts kan de tandarts-endodont ook gebitselementen endodontisch voorbereiden voor de vervaarding van stiftopbouwen. Eventuele heelkundige endodontische behandelingen kunnen eveneens door ons uitgevoerd worden. De tandarts-specialist in de endodontologie is actief lid van de vakgroep Endodontologie van het Vlaams Verbond van Tandartsen en lid van de European Society for Endodontology.