Over Ons

Kliniek Royal is een associatie van tandarts-specialisten die zich specifiek op enkele tandheelkundige deelgebieden toeleggen. In dit privaat centrum worden parodontologie, endodontologie en orale implantologie beoefend.
Dit betekent dat er in Kliniek Royal géén algemeen tandheelkundige zorgen worden uitgevoerd. In deze “verwijspraktijk” worden hoofdzakelijk patiënten behandeld die ingestuurd zijn door Collega’s (tand)artsen voor specifieke behandelingen. Na uitvoering van de aangevraagde specifieke behandeling(en) worden de patiënten terugverwezen naar de doorverwijzende Collega.

Ons team wordt indien nodig bijgestaan door het naburige centrum ‘Clinique Royale’ waarin Neus-Keel-Oorheelkunde en Hoofd- en Hals heelkunde beoefend worden.
Naast bovenvermelde specialismen wordt een multidisciplinaire consultatie voor snurk/ slaapapneu problematiek en halitosis ontwikkeld.