Historiek

Kliniek Royal is de doorstart van onze voormalige “Praktijk voor Parodontologie, Orale Implantologie en Endodontologie” te Oostende. Niettegenstaande deze specialismen de kerntaken blijven, worden er bijkomende deelgebieden en behandelingsmodaliteiten opgestart en aangeboden.

Hierbij is de uitgesproken wil aanwezig om ook aandacht te besteden aan het incorporeren van meer comfortabele behandelingsmodaliteiten.

Kliniek Royal Oostende Historiek