Implantologie

Implantaten zijn kunstmatige wortels die via een ingreep in het kaakbot aangebracht worden. Momenteel bestaan de gebruikte implantaten uit Titanium. Dit materiaal vertoont géén afstoting in tegenstelling tot vroeger gebruikte materialen. Ze zijn cilindrisch van vorm en zijn voorzien van schroefdraad. Ze kunnen gebruikt worden in meerdere indicaties. Indien 1 tand afwezig is, wordt nadien op het aangebrachte implantaat een kroon aangebracht. Indien er meerdere tanden in een zelfde regio ontbreken, worden er enkele implantaten aangebracht en vervolgens voorzien van een vaste brug. Indien een kaak volledig tandloos is, kan geopteerd worden voor een uitneembare ‘overkappingsprothese’ die via een staafconstructie of drukknopsysteem de prothese zeer goed en stevig verankert. In dergelijk geval volstaan 2 implantaten voor de onderkaak en 4 voor de bovenkaak. Indien de patiënt een volledig vaste brug wenst, worden meestal 4 of 6 implantaten aangebracht.

Het vooronderzoek voor een implantaatbehandeling omvat de vervaardiging van een ct-scan. Via deze beeldvormingstechniek kan de kaak zeer nauwkeurig beoordeeld worden op de mogelijkheid tot uitvoeren van een implantaatbehandeling.

In onze praktijk wordt voorts gebruik gemaakt van computer gestuurde implantologie. Dit betekent dat via een vooraf vervaardigde ‘scanprothese’ de beeldvorming ondersteund wordt en vervolgens via software een echte cadcam behandeling mogelijk gemaakt wordt. Concreet betekent dit dat in veel gevallen onmiddellijk na aanbrengen van de implantaten overgegaan wordt tot plaatsing van de (voorlopige) vaste brug (‘Teeth-in-1 hour’). Dit concept wordt ‘immediate loading’ benoemd.