Implantologie

Op verwijzing voeren wij het heelkundig gedeelte van implantologische behandelingen uit. Voorts kunnen wij op verzoek van de doorverwijzer ook instaan voor de uitvoering van het voorlopig prothetisch gedeelte. Definitieve prothetische behandelingen worden niet door ons uitgevoerd en maken deel uit van het behandelspectrum van de algemene tandarts.

Indien de doorverwijzer niet of onvoldoende vertrouwd is met definitieve prothetische behandeling op implantaten, kan steeds beroep gedaan worden op onze ondersteuning, liefst in samenspraak met het tandtechnisch labo van de doorverwijzer. Wanneer u en uw patiënt dat wensen kan een voorstel van implantologische behandelplanning aan ons worden uitbesteed.

Voorwaarde voor implantologie is in alle gevallen een gezonde restdentitie met een gezond parodontium. Bij de volledige edentate patiënt is een gezonde mucosa een voorwaarde.