Snurken en Slaapapneu

<!--:nl-->Snurken en Slaapapneu<!--:--> hover background

Snurken en slaapapneu vormen samen een probleemveld dat zowel medische, psychosociale als relationele problemen veroorzaakt.

Snurken is het typisch ademgeluid dat zich voordoet tijdens de slaap tengevolge van vibratie van de weke delen thv. de bovenste luchtwegen door de ademhalingsluchtstroom. Een persoon die bijna elke nacht snurkt wordt als ‘habitueel snurker’ beschouwd. Studies tonen aan dat habitueel snurken voorkomt bij ca. 20% van de mannelijke bevolking en 10% van de vrouwelijke bevolking.

Slaapapneu is een onderbreking van de luchtstroom thv. neus en mond voor een periode van meer als 10 seconden. ‘Obstructieve apneu’ is een toestand waarbij de ademhalingsbeweging thv. borst en buik doorgaat ondanks onderbreking van de luchtstroom thv. mond en neus. De oorzaak hiervan is een obstructie van de bovenste luchtwegen. ‘Centrale apneu’ is een toestand waarbij ademhalingsbeweging en luchtstroom samen uitblijven. De oorzaak hiervan is gelegen thv. centraal zenuwstelsel.

Het ontwikkelen van snurken en obstructieve slaapapneu is meestal gelegen thv. de bovenste luchtwegen. Tijdens de slaap is de spieractiviteit thv. de keelholte verminderd in vergelijking met een wakkere toestand. Hierdoor zijn de weke weefsels thv. de bovenste luchtwegen wat meer toegeklapt en neigen makkelijker tot collaps. In combinatie met andere factoren kan tijdens de nachtelijke ademhaling de negatieve druk in de longen leiden tot volledig dichtklappen van de bovenste luchtwegen. Bij geringe vernauwing resulteert dit in snurkgeluiden. Bij meer uitgesproken dichtklappen treedt er apneu op.

factoren die snurken en slaapapneu bevorderen zijn: individuele anatomische afwijkingen zoals brede tong basis, verminderde neusdoorgankelijkheid, eventuele aanwezigheid van (vergrootte) amandelen. Overgewicht met toename van vetweefsel in hals-regio kan mede-oorzakelijk zijn. Alcohol en gebruik van slaapmiddelen doen de tonus van de keelmusculatuur verder afnemen waardoor obstructie vergemakkelijkt wordt.